حسابداری مالیاتی

۱۳۹۹-۴-۱۰ ۱۲:۴۱:۵۲ +۰۴:۳۰

حسابداری مالیاتی مدرس احسان صابری سرفصلهای کلاس عنوان سرفصل مالیات بر درآمد حقوق مالیات بر درآمد مشاغل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی هزینه های قابل قبول و استهلاکات

حسابداری مالیاتی۱۳۹۹-۴-۱۰ ۱۲:۴۱:۵۲ +۰۴:۳۰

مفاهیم حسابداری

۱۳۹۹-۳-۲۶ ۰۹:۱۹:۵۳ +۰۴:۳۰

مفاهیم حسابداری مدرس حسین صابری سرفصلهای کلاس عنوان سرفصل آشنایی با معادله حسابداری و کدینگ حسابها ثبت دفاتر روزنامه و انتقال به دفاتر کل تراز آزمایشی مبانی نقدی و تعهدی

مفاهیم حسابداری۱۳۹۹-۳-۲۶ ۰۹:۱۹:۵۳ +۰۴:۳۰

اکسل کاربردی

۱۳۹۹-۵-۳۰ ۰۹:۳۳:۰۱ +۰۴:۳۰

اکسل کاربردی مدرس حسین صابری سرفصلهای کلاس عنوان سرفصل آشنایی با محیط اکسل ذخیره کردن و باز کردن فایلهای اکسل تنظیمات چاپ تنظیمات قفل برگه فرمت دهی شرطی فرمت سل

اکسل کاربردی۱۳۹۹-۵-۳۰ ۰۹:۳۳:۰۱ +۰۴:۳۰